Thursday, March 02, 2017

Bài nói chuyện đầu tiên của T/T Trump với quốc hội Mỹ

Hôm qua, tại buổi nói chuyện lần đầu tiên với quốc hội lưỡng viện, ông Trump được khen là nói chuyện với ngôn từ nhã nhặn, có tầm của một vị tổng thống. Rất mong ông duy trì được phong thái này trong những ngày tới.No comments:

Post a Comment

Comments: