Thursday, December 15, 2016

Đổi mới

Không hiểu vì lý do gì, mấy hôm nay báo VnExpress liên tục đăng chuỗi bài và hình ảnh về thời kỳ bao cấp và đổi mới. Hoặc là cạn đề tài để đăng, hoặc dụng ý so sánh ngày ấy và bây giờ để tự an ủi, hoặc là ôn cố tri tân .... Không hiểu lắm, nhưng mình chỉ muốn có vài ý nghĩ về  vấn đề "đổi mới".

Thế giới này vốn theo quy luận vận động, mọi việc luôn luôn thay đổi. Trong các bài giảng dạy của Đức Phật ngày xưa cũng thường nhắc đến quy luật vô thường của tạo hoá. Cho nên, dù muốn hay không thì mọi chuyện cũng thay đổi, ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Đó là điều tất nhiên. Nhiều người khư khư ôm giữ và chờ đợi cái cố định, cái "thường", cái bất di bất dịch, là tự đi ngược lại quy luật, làm khổ mình khổ người. Ngay cả những người đầu tàu cọng sản như Marx, Engels cũng tuân thủ tuyệt đối quy luật thay đổi "lượng, chất" trong lý thuyết của họ.

Còn chuyện thay đổi như thế nào, cái mới có tốt hơn cái cũ không. Đây mới là vấn đề trọng yếu. Có những sự thay đổi chưa chắc đem lại kết quả tốt hơn cái cũ của ngày hôm qua. Cho nên đôi khi thiên hạ cứ mơ tưởng về cái dĩ vãng tốt đẹp, mặc dù đó là điều không thể. Bởi thế những câu chuyện của 2016 khác với những năm 80 là đương nhiên. Nhà cửa khác, quần áo khác, đường sá khác, tiêu xài khác ... cũng là quy luật bình thường.

Tuy nhiên để tìm hiểu thêm về một sự đổi mới, đúng hướng hoặc hiệu quả không, thì cũng nên khảo sát như hồi nhỏ làm toán khảo sát hàm số. Nhiều người vẫn thường so sánh trái cam với trái táo nên tranh cãi hoài. Phải cùng hệ trục toạ độ, cùng hệ quy chiếu thì mới phân tích được hàm này khác với hàm kia. Hãy cùng để những biểu đồ phát triển các nước lân cận, chung hoàn cảnh như VN, Lào Campuchia, Thái Lan, Mã lai, Indo, Phi, Singapore .... lên cùng một mốc toạ độ thời gian, thì cái nhìn sẽ được bao hàm hơn.
Bao giờ cũng thế, cái nhìn thành thực và công bằng sẽ dẫn tới những quyết định sáng suốt. Và công cuộc đổi mới có thành công hay chăng là nhờ vào những quyết định sáng suốt đó !


No comments:

Post a Comment

Comments: