Sunday, January 08, 2017

The Refugees (Những người tị nạn)

Nguyễn Thanh Việt - tác giả của Sympathizer, từng đọat giải Pulitzer 2016, mới cho ra lò cuốn sách mới "The Refugees" (Những người tị nạn).
Nhớ năm ngoái nghe có nhà sách nào ngoài Hà Nội định dịch cuốn Sympathizer ra tiếng Việt, không biết đã có chưa ?


No comments:

Post a Comment

Comments: