Thursday, March 09, 2017

Nghe lén, có hay không ?

Coi cái clip này để hiểu thêm về quyền hạn theo dõi người dân đối với chính quyền (nếu có). Bài phỏng vấn tướng Michael Hayden, cựu giám đốc CIA và NSA của Mỹ, nhân chuyện T/T Trump nói cựu T/T Obama đã nghe lén ông ta.


No comments:

Post a Comment

Comments: