Monday, January 21, 2019

Một bài hát cũ ...

Năm đó, mình học lớp 12. Gần Tết, lần đầu tiên nghe (lén) được bài này ở nhà một người bạn. Cả đám lặng im, cuối đầu, nước mắt rưng rưng .... Mấy chục năm sau, giờ nghe lại, vẫn còn thấy xót xa !


No comments:

Post a Comment

Comments: