Tuesday, October 01, 2019

Khúc mùa thu


Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng ....?No comments:

Post a Comment

Comments: