Tuesday, January 19, 2021

Tưởng niệm trận Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974

Ngày 19/1/1974. Nhân lợi dụng tình huống chính trị xáo trộn của VN lúc bấy giờ, và mối quan hệ thoả thuận bang giao mới với Mỹ (Nixon và Kissinger), chính phủ Trung Cọng đã dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Vietnam.
No comments:

Post a Comment

Comments: