Saturday, April 21, 2018

Bình dị một con người ...Hôm nay, nhiều đài TV sẽ trình chiếu "live" chương trình đám tang của bà tổng thống Barbara Bush. Một người đàn bà bình dị, đơn giản, tận tụy vì chồng con, và có những đóng góp thầm lặng cho đất nước Mỹ trong vai trò phu nhân tổng thống. Bà vừa là vợ cũng vừa là mẹ của 2 người tổng thống nước Mỹ, nhưng đất nước Mỹ tôn kính bà vì những biểu tượng đơn giản gần gũi của bà trong đời sống. Đó cũng là những gì bà còn để lại trong lòng người dân Mỹ !

Nước Mỹ cũng còn môt bà phu nhân khác cũng vừa là vợ là mẹ của tổng thống, đó là Abigail Adams, vào thời mới lập quốc. Chồng bà, John Adams, được coi là một trong những cha đẻ của nước Mỹ. Con bà, J. Quincy Adams, cũng là tổng thống đời thứ 6 của Mỹ. Bà được ghi nhận là người phụ nữ của gia đình, bình dị, nữ tính, công bằng, và đề cao vai trò phụ nữ thời bấy giờ.

Cầu nguyện Bà thanh bình ở cõi vĩnh hằng !

No comments:

Post a Comment

Comments: